7 สุดยอดสถาน ที่เที่ยว กัมพูชา

ที่เที่ยว กัมพูชา (Cambodia) ซึ่งเป็นประเทศพี่กับไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ AEC ที่กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เมืองหลวงคือพนมเปญ กัมพูชาเป็นประเทศแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและสถาปัตยกรรมมีความใกล้ชิดกับประเทศไทย ในกัมพูชามีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณสถานหลายแห่งที่น่าประทับใจและต้องไปชมให้ได้คือ นครวัด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม เช่น ทะเลสาบ ภูเขาสูง น้ำตกที่สวยงามและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ และเป็นประเทศที่เราสามารถไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า สามารถอยู่ได้นานถึง 14 วัน และข้อดีคือค่าครองชีพถูก ถ้าไปเที่ยวกัมพูชา 3-4 วัน อาหาร 3 มื้อ อยู่ห้องแอร์ธรรมดา รับรองใช้เงินไม่เกิน 4000 บาท มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องไปเยี่ยมชมมากมายในกัมพูชา เรามาดู 7 สถานที่กันก่อน   พระบรมมหาราชวัง ที่เที่ยว กัมพูชา ที่เที่ยว กัมพูชา สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2429 เพื่อใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์กัมพูชาและราชวงศ์ เป็นสถานที่ต้อนรับเอกอัครราชทูตและแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ บริเวณพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุที่เป็นสมบัติของชาติและจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายในผนังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งวาดไว้อย่างวิจิตรตระการตา ในบริเวณวัดพระแก้วมรกตหรือวัดเจดีย์เงินเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ […]